Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör Cirkulation

Hur god är Sveriges VA-beredskap?

Opinion Cirkulation 1/24

Branschen har ett ansvar för att vattenförsörjning och avloppsrening fungerar i händelse av kris eller krig.

Text/Erik Winnfors Wannberg

I slutet av januari rapporterade Sveriges Radio om Svenskt Vattens undersökning som konstaterar att 23 av 178 undersökta kommuner helt saknar nödvattenplan. Enligt Svenskt Vatten handlar det främst om småkommuner. Det går också att anta att de som inte svarat på en sådan enkät kan ha det si och så med beredskapen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid