Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Höörs kommun vann ledningsmål

VA-aktuellt

Höörs kommun får bygga ut kommunalt VA i en omstridd del av Ormanäs. Detta står klart efter en dom i Mark- och miljödomstolen som gått till kommunens fördel.

Utbyggnaden av kommunalt VA till cirka 1 000 hushåll i Ormanäs har fördröjts rejält av två överklaganden som har dragit ut på processen. Delar av projektet är klart men en vägsamfällighetsförening överklagade lantmäteriets beslut om ledningsrätt till en privat väg i området. 

Nu står det klart att kommunen vunnit den striden. Mark- och miljödomstolen har inte hörsammat samfälligheten, som i första hand ville anlägga ett eget reningsverk och i andra hand ville ha en alternativ sträckning av ledningen, det rapporterar Skånska Dagbladet.

Den aktuella sträckningen skulle varit klar 2014, nu kan arbetet påbörjas till hösten. Hela projektet ska vara klart 2022, en försening med tre år. Ännu en överklagan, för en annan vägsträcka, väntar på avgörande i Mark- och miljödomstolen. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Minireningsverk – hur bra fungerar de?

Fettinformation med hjälp av dörrknackning

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid