Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hög kompensation till Everödsbor

VA-aktuellt

På tisdagseftermiddagen tog tekniska nämnden i Kristianstads kommun beslutet att ge en rejäl avgiftssänkning för dricksvattenabonnenter i Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv. Området har haft en kokningsrekommendation sedan den 23 juni.

Tekniska nämnden i Kristianstad har beslutat att 10,55 kronor per dag och hushåll dras av på VA-räkningen tills dricksvattnet är fullt användbart igen.

– Vi tycker inte att det är rimligt att betala för ett vatten som inte håller den utlovade kvaliteten. Dessutom har byborna hjälpt till med att spola ledningarna, förklarar tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson i en kommentar till Kristianstadsbladet.

Den kommunala driftsorganisationen C4-teknik hade föreslagit en reduktion på fem kronor på dricksvattendelen av VA-avgiften, beräknat på en genomsnittlig förbrukning i området men nämnden valde istället att räkna in hela VA-avgiften i underlaget.

Den reducerade avgiften gäller retroaktivt från den 19 juni fram tills att kokningsrekommendationen kan hävas.

Everöds vattenverk är ett mindre grundvattenverk som tidigare saknat mikrobiologiska barriärer. Efter att bakterieproblemen startade i juni så har UV-aggregat installerats på verket. I juni uppmanade kommunen invånarna att rapportera magsjukesymptom. I slutet av juni hade cirka 450 personer rapporterat att de insjuknat.

Kommen har sedan i början av juli bedömt att smittan kommit in via en tidigare okänd koppling mellan bräddutloppet i vattenverket och en dagvattenledning utanför. Dagvattnet i sin tur har blivit förorenat genom en avloppsledning som läckt över till en dagvattenbrunn vid Stora Vägen. Ett bakvattenstopp installerades i början av juli så att dagvatten inte längre kan komma in i vattenverkets reservoar.

Under hela sommaren har kommunen arbetat intensivt med spolning av ledningsnät och reservoarer för att få bort fickor med oönskade bakterier ur systemet men har inte kunnat få de två godkända vattenprovs-serier i rad som krävs. (EW).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid