Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Läget i biosteget under lördagen den 2 september vid Heby reningsverk. FOTO: Olle Johansson

Heby-verket byggs om efter översvämning

Cirkulation 7/23

Tidigt i september 2023 drabbas Heby av stora översvämningar. Under nära fyra dygn stängs det centrala reningsverket av helt. Risken för elfel var så överhängande att det inte fanns något annat alternativ.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Under nära fyra dygn i början av september, stängdes det centrala reningsverket i Heby av. Beslutet togs i samråd med elektriker då reningsverkets elcentral var på väg att hamna under vatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid