Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Havererade vassbäddar i Älmhult tappar hela värdet

VA-aktuellt

Värdet av vassbäddar bör avskrivas direkt, efter att bäddarna havererat under hösten. Den bedömningen gör VA-förvaltningen i Älmhult.

Slamvassbäddarna i Älmhults kommun slutade fungera under hösten. Dräneringen verkar ha upphört helt och bäddarna har varit vilande sedan i höstas. Nu vill VA-förvaltningen skriva ned värdet på anläggningen med 3,1 miljoner kronor direkt. Hela värdet bedöms vara förlorat. Samtidigt säger ansvariga att en utredning ska göras för att se vad som krävs att få dem i funktion igen. Det skriver Smålandsposten.

Vassbäddarna i Älmhult uppfördes 2002 och redan tidigt fanns en del problem med anläggningen. År 2009 uppnådde Älmhults kommun och Sweco en förlikning för projektet där kommunen fick tillbaka 2,5 miljoner kronor av Sweco som ersättning för  problem med vassbäddarna.

Vassbäddar för slambehandling vid reningsverk, blev relativt vanligt i Sverige åren runt sekelskiftet. Vid en genomgång som Cirkulation gjorde 2011 identifierades 30 kommuner som anlade vassbäddar från 1995 till 2008. Genomgången visade att många vassbäddar inte alls nådde upp till de slambehandlingsvolymer som var tänkta från början, men också att många kommuner då var rätt nöjda med sina vassbäddar. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Östra länken skapar möjligheter

Kunskapen om råvattnet har brister

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid