Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Hav ska vägleda om tillsyn

VA-aktuellt

Nu är det klart att Havs- och vattenmyndigheten blir tillsynsvägledande myndighet för allmänna vattentjänster efter ett förslag som lämnades i SOU 2018:34 Vägar till Hållbara vattentjänster.

Från och med den 1 juli i år ska Havs- och vattenmyndigheten (Hav) ge länsstyrelserna vägledning i tillsyn över hur kommunerna uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster, alltså vattenförsörjning och avlopp. Regeringen beslutade i april om förändringen i 6§ lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid