Annons Kamstrup 2024

Hässleholms reningsverk. FOTO: Monky Media

Hässleholm Miljö missade i tillstånd om slamvassbäddar

VA-aktuellt

Hässleholm Miljö har avvattnat orötat slam på slamvassbäddar vid avloppsreningsverket i Hässleholm. Vid en intern översyn av gällande villkor och tillstånd konstaterades att denna hantering inte överensstämde med handlingarna för verksamheten.

Text/Redaktionen Cirkulation

Hässleholm Miljö har skickat in en anmälan om ändring av reningsverkets tillstånd angående slamvassbäddarna, till tillsynsmyndigheten. Ett inledande beslut om tillfälligt förbud, fram till dess att ärendet behandlats vidare och slutgiltigt beslut kan träda i kraft, har därpå meddelats Hässleholm Miljö.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid