Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Karolina Ardesjö Lundén, chef på miljöskyddsenheten, Naturvårdsverket. FOTO: Naturvårdsverket.

Handläggningstiderna för prövning av miljöfarlig verksamhet är stabila

VA-aktuellt

Handläggningstiderna för rening av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet, hos miljöprövningsdelegationen, var 216 dagar i medianvärde, år 2023.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Verksamheter som påverkar miljön ska prövas för att säkra människors hälsa och miljön. Räknat på medianvärdet tog en sådan prövning i domstol 14 månader förra året, när det gäller alla berörda verksamheter. För reningsverk går det snabbare. För fjärde året i rad har Naturvårdsverket sammanställt statistik för prövning av tillstånd om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid