Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Ekström, Envidan, och Per Larsson, Cagere.

Hållbar samverkan

Opinion

För att säkerställa en hållbar och effektiv vattenhantering är behovet av nybyggnation och reinvesteringar för vatten och avlopp i Sverige enormt omfattande. Svenskt Vattens bedömning enligt rapporten »Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp« bör en investeringstakt ligga på ca 31 miljarder kronor per år, mot nuvarande nivå på cirka 21 miljarder.

Text/Anders Ekström, Envidan, och Per Larsson, Cagere.

Svenskt Vatten har identifierat fem utmaningar inom den kommunala sektorn: Investering och förnyelse, Kompetens och attraktivitet, Säkerhet och hot, Affärsmodeller och innovation samt Partnerskap – att verka genom andra.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid