Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Julio Gonzales / SLU

Håkan Jönsson får Vatten-priset

VA-aktuellt

Professor Håkan Jönsson tilldelas Vattenpriset 2018. Priset delas ut av Föreningen Vatten.

Professor Håkan Jönsson har lett arbetet med forskning och undervisning inom kretsloppsteknik, näringsåtervinning från avloppsvatten och matavfall sedan 1993. Hösten 2017 hölls ett avskedsseminarium för honom på SLU i samband med att han pensionerades.

– Aldrig under mina snart tio år i i Föreningen Vattens styrelse har så många tunga nomineringar inkommit för en specifik person. Flertalet universitet, organisationer och enskilda i branschen har visat sitt starka stöd till denne pristagare, skriver Marta Ahlquist-Juhlén, ordförande i Föreningen Vatten, i en kommentar.

Vatten-priset delas ut till en person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etcetera på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, Sweco AB och Xylem.

Priset delas ut i samband med Föreningen Vattens årsmöte som hålls på Tyréns huvudkontor den 14 mars. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid