Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Grupp för avancerad avloppsrening

VA-aktuellt

Branschorganisationen Svenskt Vatten får 375 000 kronor för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar. Nu söker Svenskt Vatten efter VA-enheter som kan delta i gruppen.

Som en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast har Svenskt Vatten beviljats 375 000 kronor för att starta en beställargrupp för sina medlemmar. Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster.

– Vi gör bedömningen att projektet, tack vare medlemmarnas engagemang och drivkrafter, har stor potential att snabba på införandet av rening av mikroplaster och läkemedelsrester från avloppsreningsverken, säger Sebastian Dahlgren Axelsson, handläggare på Miljömålsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmedelande.

Naturvårdsverket har i tidigare regeringsuppdrag konstaterat att det finns behov av att införa avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten.

– Det finns idag en stor osäkerhet kring var i avloppsreningsverket som mikroplaster avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas samtidigt som mängden avskilda mikroplaster som hamnar i slammet kan minimeras, menar Anders Finnsson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

En viktig uppgift för beställargruppen är också att bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester, bland annat genom att koppla ihop de projekt som Naturvårdsverket kommer att bevilja inom ramen för utlysningen om avancerad rening av läkemedelsrester. Beställargruppen ska se till att erfarenheter och lärdomar från projekten sprids till fler kommuner.

Svenskt Vatten vill nu få med VA-enheter bland sina medlemmar som har reningsverk där avancerad avloppsrening för föroreningar som läkemedelsrester eller mikroplast planeras att införas. Tanken är att gruppen ska hållas ihop under ett antal år som ett nätverk. (EW)

Läs mer:

Bidrag till läkemedelsrening och dagvatteninsatser
Nytt stöd till läkemedelsrening

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid