Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Grundvattnet i Köpenhamnsområdet hotat

VA-aktuellt

Grundvattnet i Köpenhamnsområdet är i fara. Köpenhamns kommun kritiserar tillsammans med grannkommunen Frederiksberg ett regionsbeslut om att de två huvudstadskommunerna inte kommer med i arbetet med vattenskydds- och marksaneringsplaner. Från Frederiksbergs kommun fruktar VA-ansvariga att kommunens grundvatten kan bli oanvändbart som dricksvatten.

Grundvattnet i ett par av kommunerna i det danska huvudstadsområdet, Frederiksberg och Köpenhamn, är hotat. Det skriver danska facktidskriften Ingeniøren. Anledningen är att regionsorganet Region Hovedstaden, utelämnat de två kommunerna i en ny tioårsplan för hantering av marksanering med ett fokus på grundvattenskydd. Saneringsplanerna skulle vara nödvändiga för att förhindra att gifter från gamla fabriksområden, tvätterier och bensinstationer når grundvattnet, enligt ansvariga på Frederiksberg Vand A/S. Grundvattnet i den lertäta marken i kommunen har lång infiltrationstid men Frederiksberg Vand kan på sikt bli tvungna att sluta utvinna grundvatten för sin dricksvattenproduktion på grund av förväntade föroreningar.

– Det är ett stort problem. Stoppas utvinningen kommer vi att få se en höjning av grundvattennivån med upp till 16 meter, säger Jan Jørgensen, Frederiksbergs kommun, till Ingeniøren.

Dels måste man då hitta en ny dricksvattenförsörjning och dels skulle det kunna bli nödvändigt att pumpa grundvatten till havet, påpekar de två kommunerna i en skrivelse till Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden försvarar sin prioritering att tätbebyggda Frederiksberg är 20 gånger så dyr att sanera än till exempel Vestsjälland.

De föroreningar det handlar om är bland annat olja från gamla bensinmackar och klorerade upplösningsmedel från bland annat bilverkstäder. Idag hanteras den typen föroreningar i kommunens vattenverk med hjälp av UV-ljus och aktivtkol-filter, men det kommer inte att vara möjligt längre om halterna stiger i råvattnet allt för mycket. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Minireningsverk – hur bra fungerar de?

Fettinformation med hjälp av dörrknackning

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid