Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Grundvattenråd för Stockholmsåsens skydd

VA-aktuellt

Ett grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen bildas nu. Det är Norrortskommunerna i Storstockholmsområdet; Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna och Solna som tillsammans med kommunalförbundet Norrvatten bildar rådet.

Onsdagen den åttonde februari 2017 bildas Grundvattenrådet för Norra Stockholmsåsen.

– Syftet med grundvattenrådet är att vi gemensamt ska verka för god vattenkvalitet och säkra reservvatten för Norrvattens medlemskommuner. Det är ett sätt att skydda grundvattnet idag och för framtiden, berättar Johanna Lindgren, VD på Norrvatten, i ett pressmeddelande.

Grundvattenrådet bildas i samarbete mellan Norrvatten och kommunerna Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna och Solna. Det ska verka för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa. Norrvatten kommer att vara ordförande och ha det juridiska ansvaret för rådet. Övriga parter som deltagit i processen inför bildandet av rådet är: Länsstyrelsen, Trafikverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU).

Stockholmsåsen går i nord-sydlig riktning genom södra Uppland och nordöstra Sörmland. Åsen sträcker sig från Åstuna kyrka i Uppland förbi Arlanda och Gamla Stan till Jordbro och Haninge söder om Stockholm. I centrala Stockholm kallas en del Brunkebergsåsen. Åsen utgör reservvattentäkt för norra Storstockholm och är där utpekad som riksintresse för vattenförsörjning.  Stora delar av åsen är även inom de delar som är aktuell som reservvattentäkt bebyggd med industrier, bostäder och vägar.

Grundvattenrådet bildas vid ett evenemang i Upplands Väsby den 8 februari. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid