Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Grundvattennivåerna fortsatt låga

VA-aktuellt

Det är fortsatt mycket låga grundvattennivåer i hela landet. Även de stora magasinen är låga och det finns risk för att även den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

I SGUs septemberrapport över grundvattennivåer konstateras att nivåerna i de små magasinen har sjunkit med upp till 20 centimeter sedan augusti, undantaget i sydvästra Sverige där nivåerna stigit något.

I norra Götaland, nästan hela Svealand samt i övre norrlands inland är nivåerna i de små magasinen mycket under de normala. När det gäller de stora magasinen som ofta bidrar till den kommunala vattenförsörjningen så  är nivåerna under de normala i de allra största delarna av landet. De inre delarna av Svealand (delar av Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Dalarnas län) samt Gotland har nivåer mycket under de normala. I Södra Götaland och vid Norrbottenkusten är nivåerna idag normala.

”Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas”, skriver SGU i rapporten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid