Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: SGU

Grundvattennivåer fortsatt besvärliga

VA-aktuellt

Grundvattennivåerna fortsätter att ligga under eller mycket under de normala. I de stora magasinen gäller det i princip hela landet.

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet. Det visar SGU:s redovisning för januari.

Uteblivna höstregn har gjort att återhämtningen i vattenmagasinen gått långsamt. I södra Sverige har det fortsatt med en relativt nederbörsfattig vinter medan det i mellersta och norra Sverige varit nederbörd nära det normala på de flesta håll. De stora magasinen som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen på många håll, så har nivåerna som regel sjunkit några centimeter sedan förra månaden. Grundvattennivåerna är nu under eller mycket under de normala i stora delar av landet, förutom delar av västkusten, östra Kalmar län samt östra Norrbottens län där nivåerna i de stora magasinen är normala för årstiden.

I Götaland har nivåerna i de små magasinen som regel stigit mellan 5 och 15 centimeter sedan föregående månad, medan de i övriga landet i allmänhet sjunkit.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i Götaland och Svealand med undantag för delar av västkusten där nivåerna är normala. I stora delar av Norrland är nivåerna i de små magasinen också normala för årstiden. 

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. SGU fortsätter med påpekandet att den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas, beroende på hur de lokala förhållandena ser ut. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid