Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

SGU

Grundvattennivåer fortsätter att sjunka

VA-aktuellt

Grundvattennivåerna i större delen av Götaland och östra Svealand har fortsatt att sjunka under april. I västra Svealand och Norrland har nivåerna stigit något. I stora delar av landet är nivåerna mycket under de normala i både små och stora grundvattenmagasin.

SGU:s aprilmätningar visar att nivåerna i de små grundvattenmagasinen i Götaland och stora delar av Svealand har sjunkit med cirka 20 centimeter sedan i mars. I större delen av Norrland har istället nivåerna stigit med upp till 50 centimeter. Enligt SGU är förändringarna på det hela taget normala för årstiden men i stora delar av landet är nu nivåerna i små magasin under eller mycket under de normala. I de större magasinen som ofta används för kommunal vattenförsörjning är nivåerna också under eller mycket under det normala. Där har de däremot inte sjunkit nämnvärt sedan marsmätningen.

I östra delen av landet sträcker sig området med nivåer mycket under det normala från Hudiksvallstrakten ner till Blekinge. Det rödmarkerade stråket på SGU:s kartor sträcker sig från Östersjökusten ända in till delar av Dalarna, Västmanland, Örebro län, Skaraborg och Jönköpings och Kronobergs län. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid