Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Grundvatten kan bli nytt Riksintresse

VA-aktuellt

Grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen föreslås att bli ett nytt riksintresse, när Riksintresseutredningen överlämnades till regeringen.

På onsdagen lämnade Riksintresseutredningen sitt betänkande “Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser” till Miljö- och energidepartementet. Utredningen som har sett över hur de nuvarande riksintressena matchar dagens behov och behoven i en förväntad framtid, föreslår bland annat att grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av riksintresse. Däremot kommer inte ytvattenförekomster att kunna få riksintresseskydd, enligt utredningens förslag.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid