Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Grums kommun

Grums och Säffle samarbetar runt sjörestaurering

VA-aktuellt

Grums och Säffle kommuner kommer att arbeta tillsammans för att vårda vattenmiljön i Ekholmssjön i Grums kommun.

Ekholmssjön ligger i Grums kommun nära gränsen till Säffle. Den har sedan lång tid varit högt belastad av näringsämnen som har lett till att det finns en övergödningsproblematik i sjön. I den klassning som utförs enligt EU:s vattendirektiv är Ekholmssjöns vattenkvalitet klassad som otillfredsställande med avseende på näringsämnen.

Som ett första led i att åtgärda övergödningen har Grums och Säffle kommuner fått medel via Lova-bidrag från Länsstyrelsen, för att ta fram en åtgärdsstudie för avrinningsområdet. I studien kommer det att ingå att undersöka vilka åtgärder som kan utföras i syfte att minska belastningen av näringsämnen till Ekholmssjön. Kommunerna satsar 75 000 kronor vardera för att göra denna åtgärdsstudie och bidraget från Länsstyrelsen är på 150 000 kronor.

Rikard Ulander som är miljöinspektör i Grums är den som arbetat fram ansökan.

– Vi kommer att upphandla framtagandet av åtgärdsstudien, det är nästa steg i processen berättar Rikard, i ett pressmeddelande.

Arbetet med den måste vara klart i oktober-november, sedan väntar politiska beslut utifrån studien.

– Vattendrag känner inte av kommungränserna och därför är det både viktigt och roligt att vi kan samarbeta om detta, säger Anna Rangfeldt, miljöchef i Säffle. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid