Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Håkan Tinnerberg, Arbets- och miljö­medicin Syd, Labmedicin, Region Skåne. FOTO: Region Skåne

Gratis vattenprover under 2018 för Växjös barnfamiljer

VA-aktuellt

Växjö kommun startar ett projekt där familjer som har små barn och enskild brunn erbjuds kostnadsfria vattenprover.

Den 1 mars startar ”Testa ditt vatten” i Växjö kommun. Projektet erbjuder kostnadsfria vattenprover för kommunens familjer med dricksvatten från enskild brunn och barn födda 2016-2018.

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för en höjd vattenkvalitet. Satsningen riktar sig till familjer med barn födda 2016-2018, bosatta i Växjö kommun och som tar vatten från enskild brunn.

– I egenskap av livsmedel är god kvalitet på vårt dricksvatten en av de mest grundläggande faktorerna för vår hälsa. Därför är det särskilt viktigt att låta barnfamiljer med enskilda brunnar testa sin vattenkvalitet, då spädbarn är särskilt känsliga. Vår förhoppning är att projektet kan bidra till kvalitetshöjande åtgärder som annars inte hade uppmärksammats, säger Tobias Adersjö (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, i ett pressmeddelande.

De kostnadsfria vattenproverna omfattar mikrobiologisk och kemisk analys och kommer erbjudas under hela 2018. Samtidigt kan de Växjöbor som har egen brunn men inte omfattas av projektets kriterier beställa vattenanalyser till reducerat pris. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid