Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Granskning av vattenförsörjning vid elavbrott

VA-aktuellt

Riksrevisionen har inlett en granskning av beredskapen för försörjning av livsmedel och dricksvatten vid längre elavbrott. Detta sker parallellt med en granskning av statens roll i utvecklingen av elsystemet.

El är viktigt för att försörjningen av livsmedel och vatten ska fungera. Riksrevisionen kommer därför att granska samhällets beredskap för livsmedels- och dricksvattenförsörjning vid längre elavbrott.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid