Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mattias Mattson FOTO: VA Guiden

Granit och Sommestad till VAK 2019

VA-aktuellt

Vatten Avlopp Kretslopp, den årliga och nationella mötesplatsen för personer som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp, hålls i år i Halmstad. Den 13–14 mars 2019 är det dag och nu har arrangörerna släppt konferensprogrammet.

Temat för 2019 års konferens är Från källa till hav – vatten, växtnäring och föroreningar. Stigande vattennivåer samt förorenade sjöar och vattendrag är problem som ser ut att bli större i framtiden, vilket ställer stora krav på de som på olika sätt arbetar med vatten.

– För att vi ska kunna hantera framtidens va-problematik måste vi sträva åt samma håll och jobba tillsammans. Genom att samla stora delar av branschen så att de kan utbyta erfarenheter och kunskap tar vi steg i rätt riktning, säger Mattias Mattsson, vd för VA-Guiden som står bakom arrangemanget. 

Bland föreläsarna märks Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, som berättar om hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vatten i ett avrinningsperspektiv och tidigare miljöministern Lena Sommestad idag landshövding i Hallands län. Hon pratar om vilka VA-frågor som är viktiga för hallänningarna. 

Andra inslag är föreläsningar om översvämningsproblematik i Falsterbonäset, utmaningar med VA-planering i Umeå och hur digitala verktyg kan bidra till en enklare handläggning av små avlopp i Norrtälje.

– Att blanda perspektiv är viktigt. För de som arbetar på lokal och kommunal nivå är det viktigt att höra vad som sägs, görs och funderas på inom VA-området på nationell nivå, och på nationell nivå är det viktigt att ha koll på vilken problematik som finns på lokal nivå. Likaså är det viktigt att både tillverkare och de som arbetar med tillsyn kan träffa varandra, och utbyta erfarenheter och nyheter med varandra, säger Vilhelm Feltelius, ordförande i programkommittén. 

Vatten Avlopp Kretslopp arrangeras på Hotel Tylösand den 13–14 mars, tillsammans med samarbetspartnerna Halmstads kommun, Laholmsbuktens VA, Länsstyrelsen Halland och VA-tidskriften Cirkulation. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid