Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Gotlands vattenbrist påverkar byggandet

VA-aktuellt

Region Gotland snabbutreder nu hur dricksvattensituationen på ön påverkar samhällsplaneringen i stort.

Jag har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur vattensituationen inverkar på byggandet. Från byggnadsnämndens sida behöver vi vara förberedda på vilka konsekvenser den akuta bristen på det kommunala vattnet kan få, säger Karl-Allan Nordblom, byggnadsnämnden ordförande (MP), via kommunens hemsida.

Utredningen ska presenteras vid byggnadsnämndens nästa möte den 7 september.

Karl-Allan Nordblom framhåller att VA-frågorna måste säkerställas till de nybyggnationer som är på gång. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid