Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Region Gotland

Gotlands nya bräckvattenverk klart

VA-aktuellt

Gotlands nya bräckvattenverk vid Kvarnåkershamn står nu klart. Verket är det största i norra Europa av sin typ.

-Detta är ett mycket, mycket viktigt bygg- och samhällsutvecklingsprojekt som kommer att säkra dricksvattentillgången på en stor del av ön, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, i ett pressmeddelande.

Verket ska nu leverera dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby. Råvattnet är ett blandvatten blandat av grundvatten och avsaltat havsvatten, som remineraliseras.

Dricksvattensituationen på Gotland – främst på södra ön – har i många år varit besvärlig. Under senare år har vattensituationen blivit så allvarlig, att nya bygglov för vatten- och avlopp inte kunnat beviljas. Därför är det nya verket oerhört viktig för öns framtid. Kvarnåkershamnsverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland.

-Att bräckvattenverket nu är igång skapar förutsättningar för att succesivt häva anslutningsstoppet till VA-nätet på södra ön vilket i sin tur bidrar till en positiv samhällsutveckling, förklarar Patric Ramberg, chef för teknikförvaltningen.

Reningsprocessen för bräckvattnet baseras på omvänd osmos. Kapaciteten i verket är 7 500 kubikmeter dricksvatten per dygn. Budgeten för verket ligger på 240 miljoner kronor. Projektet innefattar utöver det omfattande ledningsarbeten

De socknar/de områden som först kommer att få dricksvatten levererat till sig från bräckvattenverket är Silte, Kvarnåkershamn, Näs, Nisseviken, Sproge, Hablingbo och Eksta. Övriga på södra Gotland kommer succesivt få det nya dricksvattnet påkopplat.

Region Gotland genomför projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten och Miljöteknik.

Läs mer om bräckvattenverket i Kvarnåkershamn i Cirkulation 5/19 som kommer den 28 augusti. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid