Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Golfbana bevattnas med renat avloppsvatten

VA-aktuellt

Väddö golfklubb utanför Norrtälje anlägger en bevattningsdamm för återvunnet avloppsvatten.

Norrtälje Vatten och Avfall ska börja att leverera tekniskt vatten för bevattning till Väddö golfklubb. Utgående vatten från Älmsta reningsverk ska genomgå en desinfektion med UV-ljus utanför reningsverket, innan det pumpas till golfbanans bevattningsdamm.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid