Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kungsbackas vattentäkt Lyngern. FOTO: Adam Folcker

Göteborg och Kungsbacka i VA-samarbete

VA-aktuellt

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade parterna om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.

– Det är ett viktigt steg för att se till att våra kommuninvånare även i framtiden får tillgång till bra och hälsosamt dricksvatten i kranen, säger Marianne Erlandson, direktör Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.
Göteborgs Stad får sitt vatten från Göta älv, Kungsbacka från Lygnern. Om någon av kommunerna tillfälligt riskerar att få brist på dricksvatten kommer man i framtiden att kunna hjälpa varandra. Klimatförändringarna med ökad nederbörd under vintern, fler torra somrar och mer extremt väder gör dricksvattenförsörjningen mer sårbar. Båda kommunerna växer dessutom snabbt och har stora behov av att bygga ut sina system.
– Avsiktsförklaringen innebär att våra kommuner samarbetar för att lösa utmaningar i vatten- och avloppsförsörjningen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, och att vi därmed minimerar risken för att invånare ska bli utan vatten i kranen säger Annika Malm, verksamhetschef Vatten & Avfall i Kungsbacka kommun.
Göteborg köper redan idag vatten från Kungsbacka för några områden som ligger nära kommungränsen. Avsiktsförklaringen gör det möjligt att göra mycket större köp av vatten.
Avsiktsförklaringen gäller även ett fördjupat samarbete kring avloppssystemen. Syftet är att förbättra skyddet av miljön och att nyttja både kompetens och system mer optimalt i båda kommunerna.
– Vi har redan ett gott samarbete, men vi vill se möjligheter till synergier så att det totalt sett blir en smartare lösning för både Göteborg och Kungsbacka, som vi kan vinna på både miljömässigt och ekonomiskt, säger Annika Malm, Kungsbacka.
För att kunna föra över så mycket vatten som krävs behöver båda kommunerna bygga ut sitt ledningsnät över kommungränsen. Varje kommun kommer endast betala för sina kommuninvånares nyttjande av de gemensamma vatten- och avloppssystemen.
Beslutet om avsiktsförklaringen är taget i båda nämnderna. Nu kommer de båda ordförandena och direktör respektive förvaltningschef att skriva under ett avtal.
– Det blir allt viktigare att kommuner och regioner samverkar för att lösa sina framtida utmaningar med vatten och avlopp. Vi ser därför detta som ett steg i rätt riktning, säger Marianne Erlandson, Göteborgs Stad. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid