Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Tyréns

Göteborg bygger regnrabatter bland bostäder

VA-aktuellt

Kretslopp och vatten i Göteborg påbörjar ett projekt där dagvatten ska fördröjas och renas i regnrabatter i det översvämningsdrabbade bostadsområdet Brämaregården.

Brämaregården är ett område med ett gammalt, kombinerat ledningssystem som länge varit drabbat av översvämningar. I och med det ökande regnandet kan det inte längre svälja allt vatten. Istället svämmar källare, rännstensbrunnar och gator över.
– Östra delen av Brämaregården är ett drabbat område med ungefär tre översvämningar per år, säger Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid