Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mathias Ibbe

Glada pristagare hos Föreningen Vatten

VA-aktuellt

Med pristagarseminarium och årsmöte höll Föreningen Vatten sin årliga Vattendag i samband med Världsvattendagen 22 mars.

Det var glada miner när mottagarna fick Föreningen Vattens Vattenpriser på mötet som hölls i Sweco:s lokaler i Stockholm.
– Man blir glad över att se bredden i kompetensen som finns i branschen och hur allt hänger samman. Det första föredraget handlade om restaureringen och utdikningen av vattendrag på 1800-talet och det sista om dagens fördröjning av vattenflöden. Sedan var det mycket mer, till exempel om hur det går att använda mindre dricksvatten på reningsverk. Det gäller att inte jobba för mycket isolerat i respektive nisch utan att bredda, säger Magnus Berglund, ordförande för Föreningen Vatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid