Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ill: Pixhill.com

Glad Världstoalettdag!

VA-aktuellt

Glad Världstoalettdag, eller vad säger man? Den 19 november är en dag då en allvarlig hälso-, miljö- och utvecklingsfråga uppmärksammas, både i Sverige och i världen.

Världstoalettdagen fick 2013 status som en officiell FN-dag, i samband med att en resolution kring sanitet för alla antogs. Resolutionen manar till att öka fokus på sanitetskrisen och den roll sanitet spelar för utveckling, höja medvetenheten om frågan och mobilisera resurser för åtgärder. Man vill även bidra till förändring i attityd och beteende kring sanitet, vattenhantering och det faktum att miljontals människor tvingas göra sina behov utomhus. Idag saknar 2,3 miljarder människor i världen tillgång till en ordentlig toalett. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning. Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på Wateraid Sverige, om Världstoalettdagen:

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid