Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gästrike Vatten friades från miljöbrott

VA-aktuellt

Gästrike Vatten frias för miljöbrott för en incident som inträffade 2013 då tio kubikmeter natriumhydroxid rann ut i avloppet på vattenverket, däremot få det kommunala bolaget böta för en mindre förseelse, då ett förvaringstillstånd saknades.

Det var 2013 som tio kubikmeter natriumhydroxid rann ut i avloppet på vattenverket i Gävle. I samband med incidenten uppmärksammades det att det kommunala bolaget saknade tillstånd för att förvara upp till 80 kubikmeter natriumhydroxid.

– Bristande rutiner gjorde att incidenten inträffade. Vi vidtog åtgärder direkt för att det inte ska hända igen. Det är inte visat att incidenten medfört något utsläpp, säger Mats Rostö, VD Gästrike Vatten, i ett pressmeddelande.

Kommunen hann ställa om reningen på det centrala Duvbackens reningsverk, för att skydda det biologiska reningssteget mot utsläppet. Gästrike Vatten valde att reducera reningen till grovrens, sandfång och kemfällning i bassänger. Reningsverket klarade ändå att hålla utsläppstillståndet inom mycket god marginal.

Gästrike Vatten sökte och beviljades också tillstånd för förvaringen av natriumhydroxid så snart det uppmärksammades.

Bolaget dömdes ändå av Gävle tingsrätt för förseelse mot områdesskydd på grund av saknat tillstånd, till 10 000 kronor i böter. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid