Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Marienette Hagman. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Fyra miljoner till testbädd för VA

VA-aktuellt

Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet Reco Lab, som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljar närmare fyra miljoner kronor i bidrag till projektet Reco Lab. Projektet kommer att drivas av Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) tillsammans med en mängd partners.

– Vinnovas positiva besked är ett kvitto på att satsningen på att införa ett nytt system, för att hantera toalett- och matavfall som uppstår i våra bostäder, är viktig och har stor potential. Med testbädden vill vi göra det möjligt för aktörer att forska och utveckla inom hela kedjan från tekniska laboratorietester till beteendestödjande kommunikation för både insamling och behandling med de boende i fokus, säger Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA, i ett pressmeddelande.

Testbädden Reco Lab ska skapas i direkt anslutning till en modern utvecklingsanläggning intill stadsförnyelseområdet H+. Den ska vara en öppen, fysisk och virtuell testmiljö samt vara en mötesplats för privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin och vara klar 2019.

Där ska nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall utvecklas i förbindelse med det unika sorterande avlopps- och avfallssystem som ska installeras. Tanken är att ge möjligheter för hållbara processer och lösningar för framtidens städer.

Stadsförnyelseprojektet H+ syftar till att utveckla ett hamn- och industriområde i centrala Helsingborg till flera nya stadsdelar som ska ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Området ska vara förebild för stadsutveckling med en hållbar social, kulturell och fysisk miljö.

Det nya systemet för hantering av toalett- och matavfall bidrar till utvecklingen av framtidens hållbara stad. Inom projektet vill vi också skapa en arena för att testa och utveckla ny teknik som kan exporteras. Med den nya testbädden stödjer vi utvecklingen av en innovationskultur av hög internationell standard som skapar miljö- och samhällsnytta. Något som också går i linje med stadens vision om att skapa tillväxt, säger Anders Landsbo, projektledare för H+ projektet.

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Utöver de ovan nämnda deltar EkoBalans Fenix, Win, Inuse Experience, Jets Sverige, Lunds universitet, Rhetikfabriken, Sustainable Business Hub Scandinavia, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Sweden Water Research, Tyréns och WSP Sverige i projektet Reco Lab. (EW)

Läs mer (för abonnenter): 

H+ ett innovativt stadsprojekt (Cirkulation 3/15)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid