Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gilbert Nordenswan. FOTO: Jurist Nordenswan Carlsson

Fullmäktige bäst att besluta om vattentjänster

VA-aktuellt

Ingen myndighet är mer lämplig än kommunfullmäktige att bestämma var kommunala vattentjänster ska tillhandahållas. Det är Gilbert Nordenswans avslutning på debatten om 6 § LAV.

I Cirkulation 7/22 skrev miljöjuristen Jonas Christensen att han gärna ville se att beslut om verksamhetsområden enligt 6 § LAV inte längre skulle fattas av kommunfullmäktige. I en replik den 16 december bad han mig att utveckla den frågeställningen. Denna bestämmelse finns dock inte till bara för att avgöra om det ska vara kommunala eller enskilda avlopp i befintliga bostadsområden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid