Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

NSVA. FOTO: Studio-e.se/Rickard

Full fart i Perstorp

VA-aktuellt

Ett år av driftstörningar vid Perstorps vattenverk är till ända efter att bland annat järnutfällningen i råvattnet åtgärdats.

I början av juli kunde NSVA meddela att den störning som hindrat dricksvattenproduktionen i Perstorp att nå full kapacitet under det senaste året har åtgärdats. Problemen uppmärksammades under 2020.
– Perstorps kommun blev delägare i NSVA den 1 januari 2020 och vi såg ganska snabbt när våren kom att dricksvattenkapaciteten var på tok för låg för att möta efterfrågan. Det blev bevattningsförbud den 18 juni som fick ligga kvar till den 28 augusti. Därefter ändrades från kritiskt läge till allvarligt läge och driftstörningen fick ligga kvar tills idag. Under tiden har personalen arbetat med undersökningar, reparationer, ombyggnader och kapacitetsökande åtgärder. I november presenterade vi ett åtgärdsprogram för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar att öka kapaciteten och vi ser att det systematiska arbetet har gett ett gott resultat, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten på NSVA, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid