Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Frystorkning av slam lovande teknik

VA-aktuellt

Elajo i Oskarshamn har tagit fram en avvattnings- och torkmetod för slam som bygger på frystorkning. Tekniken presenteras på branschmässan Aquatech i Amsterdam, i november.

Genom en kontrollerad process med frysning, upptining och torkning kan Elajo med sin nya Freeze Dry Unit nå upp till 95% TS-halter med relativt låg energiåtgång, enligt tillverkaren.

Stefan Ekstrand, vd för koncernens nystartade bolag Elajo Technology Solutions AB, berättar för Cirkulation att de har utvecklat teknik för att kontrollera och optimera processen för slamfrystorkning.

– Freeze Dry Unit har potential att revolutionera hela slamhanteringen. Vi ser fram emot att presentera den, säger Stefan Ekstrand.

Tekniken ska fungera på de flesta slamtyper, allt från slam i avloppsreningsverk och pappersbruk till nukleärt slam från kärnklyvningsprocesser. Den fungerar även på biogasslam och slam från livsmedels- och matindustrin. Den ska fungera bra med eller utan polymer i slammet och kan användas på avvattnat eller oavvattnat slam.

– Det finns egentligen inga begränsningar. Många av dagens metoder kräver att polymer tillsätts i processen. Freeze Dry Unit fungerar helt utan polymer och kemikalier, vilket gör att slutprodukten blir mer miljövänlig. Metoden fungerar även om slammet innehåller polymer. Viktigt att nämna är också att vi under utvecklingsarbetet har haft ett mycket värdefullt samarbete med personalen på VA-anläggningen i Oskarshamn, som varit till stor nytta för projektets framgång, säger Stefan Ekstrand.

Tekniken bygger på luftkylning från en kontinuerlig fryskompressor, under omrörning. Eftersom det är en  lågtemperaturprocess behöver den enligt Elajo endast en tiondel av energin jämfört med konventionella torkmetoder och tar bort risken för dammexplosioner.

– Slammet torkas till en torrhetsgrad mellan 30 och över 95 procent, beroende på vad slutprodukten ska användas till. En torrare produkt går lättare att använda för att utvinna fosfor till gödsel. Torrare produkter minskar också transportkostnaderna då de har mindre volym, säger Stefan Ekstrand

Med hjälp av stöd från Naturvårdsverket har tekniken testats och provkörts i drift vid Oxelösunds reningsverk. Under pilotstudien torkades slam från reningsverket i Oxelösund. Flera piloter har utförts under våren och sommaren med slam från biogasanläggningar, livsmedelsindustrin och att torka cellulosa från pappersbruk.

– Alla resultat talar för sig själv. Ett slam som vid start hade en torrhetsgrad på 2 procent lyckades vi torka till en torrhetsgrad på över 95 procent. I början av november presenteras Freeze Dry Unit för omvärlden för första gången på vattenmässan Aquatech i Amsterdam.

Slamfrystorkning har länge använts i bland annat Norrbotten med naturlig kyla under vinterhalvåret. I en enkel slamfrysbädd kan cirka 30 procents TS-halt uppnås vid mindre reningsverk där volymerna inte är allt för stora.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid