Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Stefan Blomqvist. FOTO: Jan Andersson

Framtidens reningsverk invigt

VA-aktuellt

Avskiljning av läkemedelsrester och mikroföroreningar i kombination med effektiv avdödning av mikroorganismer i utgående vatten. Fredagen den 24 maj invigs Simrishamns nygamla reningsverk Stenegården.

Simrishamns kommun har byggt ut sitt avloppsreningsverk med ytterligare reningssteg och anläggningen kan nu även ta bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Kommunen har i ett projekt med IVL, Svenska Miljöinstitutet utvecklat och testat ett helt nytt och innovativt reningssystem, ett polersteg efter biologisk behandling och kemisk fällning. Det är Sveriges första fullskaliga anläggning som nu är i drift och den invigs den 24:e maj.

– Byggprojektet i sin helhet har varit mycket lyckat där vi som beställare, upphandlade entreprenörer och konsulter jobbat tillsammans för att skapa nästa generations reningsverk. Tidplan och budget har hållits och full drift har nu pågått under fyra månader, säger Stefan Blomqvist, projektchef på VA-avdelningen i Simrishamns kommun, i ett pressmeddelande.

– Att få bort läkemedelsrester från vattnet innebär stora vinster för miljön. Lyckas vi med det, har vi en innovativ exportprodukt som kan bidra till stor miljönytta runt om i världen, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Framöver kan det även bli aktuellt att leverera renat avloppsvatten för infiltration till grundvattnet. Merparten av vattnet i Simrishamns reningsverk renas nu i ett innovativt system med flera olika reningstekniker: diskfiltrering, ozonbehandling följt av sandfilter eller aktivt kol. Efter det ska utvärderingen – som också pågår för fullt just nu – visa att vattnet är så rent att det skulle kunna återföras i kretsloppet via infiltration till grundvattnet.

– En långsiktig ambition är att förvandla dagens avloppsrening till en framtida anläggning med produktion av nyttigheter som exempelvis energi och näringsämnen, där utgående vatten har så pass bra kvalitet att det, via infiltration, kan återföras till grundvattenmagasinet istället för att släppas ut i havet, berättade Stefan Blomqvist för Cirkulation när vi besökte reningsverket under byggtiden.

Utvecklingsprojektet startade i slutet av 2014 och har fått finansiering inom det tredje steget i Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation”. I tidigare studier har IVL tillsammans med samarbetspartners testat ett antal tekniker för rening av läkemedelsrester, återvinning av vatten och framställning av energi, fosfor och andra näringsämnen. (EW)

Läs mer:

Framtidens reningsverk i Simrishamn, Cirkulation 180607 (för abonnenter)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid