Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Fossilfritt i Mariestad

VA-aktuellt

Nu ska all gas som produceras vid avloppsreningsverket i Mariestad alstra värme, istället för som tidigare att halva produktionen kastas bort. Den gamla oljepannan åker ut och överskottsvärme säljs ut på fjärrvärmenätet.

Nära en kvarts miljon kronor om året kommer det att bli i inkomster/besparingar för verket, när installationen är betald. För knappt en miljon görs ledningsdragning och byggs värmeväxlare och det är återbetalt på bara 4,2 år, därefter blir det enbart vinst.

Avloppsreningsverket byggdes om 1998/1999 och redan då var det tal om att på något sätt hantera den gas som inte kunde användas för att värma lokaler och till rötprocessen.

– Men då fanns varken tid eller resurser hos energibolaget till att göra det här eftersom fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen var i full gång då, säger Owe Ekman, verksamhetschef i kommunen för avloppshanteringen.

Sedan dess har alltså hälften av producerad gas bränts i en fackla, cirka 700 MWh om året.

– Vi provade en kolvmotor för att producera el, men det fungerade aldrig, inte heller den turbin vi testade. Då satte vi in en gaspanna och det har funkat utomordentligt, minns Owe Ekman.

Nu, 17 år senare, initierar kommunens energirådgivare projektet att tillvarata energin som verket producerar fullt ut. Verket, dimensionerat för 22 000 p/e, har hittills använt en oljepanna för sköta uppvärmning vid de tillfällen som det sker underhåll på rötanläggningen, eller om processen havererat. Nu åker oljepannan ut, och verket blir helt fossilfritt.

Owe Ekman har under åren laborerat med rötprocessen och sett att det går att få ut ännu högre halt metan i den producerade gasen genom att höja processtemperaturen något.

– Vi fick ut mycket högre metanhalt, men det var inte intressant eftersom vi facklat bort halva produktionen, säger Owe Ekman, som när allt är installerat i början av 2017 planerar att få ut ännu mera energi genom att åter fintrimma med processtekniken.

Reningsverket tjänar mest på samarbetet med kommunens energibolag Vänerenergi i och med miljöförbättringen och att det ger intäkter.

– Men det är bra för oss också eftersom den värmen blir lite billigare än vår egen produktion. Tillskottet vi får på sommaren är inte värt så mycket för oss, men på vintern är det mycket värt för oss, säger Kjell-Åke Wallström, fjärrvärmechef. /Tomas Carlsson

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid