Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Gästrike Vatten

Fosforpolering i drift på Duvbacken

VA-aktuellt

Gästrike Vatten i Gävle har äntligen fått igång analysen av den nya fosforpoleringen vid Duvbackens reningsverk.

Med anledning av villkor i gällande miljötillstånd och mängden fosfor i spillvattnet har Gästrike Vatten kompletterat Duvbackens reningsverk med ett nytt reningssteg för fosfor. Det utökade miljötillståndet handlar om en ökad hantering från 100 000 till 120 000 PE. I tillståndet ingår det att verket måste kompletteras med ett polersteg för rening av fosfor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid