Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Fosforanläggning får 51 miljoner

VA-aktuellt

Ragn-Sells projekt för att utvinna fosfor ur avloppsslam får 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. Företaget planerar för en anläggning i Helsingborg.

Anläggningen som Ragn-Sells planerar att bygga i Helsingborg använder Ash2Phos-tekniken, som utvinner mer än 90 procent av den fosfor som finns i askan från förbränt avloppsslam. Ash2Phos-tekniken togs fram av innovationsbolaget Easymining i slutet av 00-talet och har kommersialiserats och vidareutvecklats efter att bolaget blev en del av Ragn-Sellskoncernen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid