Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Kihl. FOTO: Ragn Sells

Fosforåtervinningsdom överklagas

VA-aktuellt

Ragn-Sells har nu överklagat mark- och miljödomstolens avslag på företagets ansökan om miljötillstånd för en fosforåtervinningsanläggning i Helsingborg.

Mark- och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt skrev i domslutet som kom i mitten av december, att den ansökta verksamheten är viktig för omhändertagandet av fosfor och för klimatomställningen, men hänvisar till EU:s ramdirektiv för vatten och den svenska klassificeringen av vatten genom miljökvalitetsnormer.
– Eftersom bolagets rening inte innebär nollutsläpp är det till följd av vattenförekomstens gällande vattenstatus inte möjligt att tillåta verksamheten, sa det tekniska rådet Viktor Forsell, i ett uttalande då. Samtidigt beskrev domstolen verksamhetens tillskott av metaller i Öresund som försumbart.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid