Annons Kamstrup 2024

Släcktest hos Rise. FOTO: RISE

Förutsättningarna avgörande för PFAS-rening visar Testbed PFAS

Branschnytt

Projektet Testbed PFAS som drivits av Rise, har utvärderat reningstekniker för förorenat vatten och jord samt PFAS-fria släckmedel, med goda resultat. En viktig slutsats är att olika förutsättningar kräver olika reningstekniker.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Projektet Testbed PFAS har bidragit till ny kunskap om PFAS-fria släckmedel, vilka behöver ersätta släckvätskor (brandskum) som innehåller PFAS, samtidigt som reningsteknikerna utvärderats. Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid