Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

NSVA. FOTO: Studio-e.se/Rickard

Fortsatta kapacitetsproblem i Perstorp

VA-aktuellt

I Perstorps kommun fortsätter kapacitetsbristen på vattenverken, trots att sommartemperaturerna är ett minne blott. Vattenverken har helt enkelt för låg kapacitet för att möta efterfrågan från invånare och näringsliv.

Ökande järnhalter i grundvattnet som bereds i Perstorps vattenverk gör att vattenverkets kapacitet har försämrats avsevärt, något Cirkulation skrivit om tidigare.
– Vikande råvattenkvalitet med en kraftigt ökad järnhalt i några brunnar gör att kapaciteten minskat då inte rening på vattenverken är byggd för den förändrade vattenkvaliteten, säger Jonas Håkansson, chef Dricksvatten på NSVA, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid