Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Fortsatt prövning av Hav och vattens ställning

VA-aktuellt

Frågan om ställningen för Havs- och vattenmyndighetens tidskrift Hav och vatten, ska nu avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen. Där ska det avgöras om offentlighetsprincipen som myndigheten omfattas av eller källskyddet som tidskriften omfattas av, går först.

Havs- och vattenmyndighetens tidning Hav och vatten, har fått problem med sin roll. En anonym tipsare till tidningen har fick i augusti 2016 sin identitet röjd när tidningens mejl-logg begärdes ut som allmän handling.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid