Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: SGU

Fortsatt låga grundvattennivåer

VA-aktuellt

I stora delar av Sverige fortsätter grundvattennivåerna att vara låga eller mycket låga. I de små grundvattenmagasinen är det på sina håll extrema nivåer.

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala i stora delar av landet. När det gäller de stora magasinen med grusåsar, så är nivåerna under de normala i nästan hela landet.

– Vi har inte fått den återhämtning som vi brukar vilja ha vid den här tiden av året, säger Bo Thunholm, hydrogeolog vid SGU, när han kommenterar de små magasinen.

Han berättar också att vi i de södra delarna av Sverige på många håll har rekordlåga nivåer i de små grundvattenmagasinen.

I de stora grundvattenmagasinen är läget relativt oförändrat jämfört med septemberstatistiken. Det är fortsatt låga nivåer på många håll men inte alls lika kritiskt som för de små magasinen.

När det gäller de stora magasinen så är det nivåer mycket under de normala i Västerbottens inland samt i delar av Dalarna, Västmanland, Örebro län samt Gotland. Annars ligger nivåerna under de normala i nästan hela landet förutom i södra Sverige där nivåerna ligger nära de normala. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid