Annons Kamstrup 2024

PFAS-målet i Uppsala handlar om verksamheten vid Ärna flygflottilj och Försvarsmaktens spridning av PFAS via brandskum. FOTO: Gunnar Sundgren, Upplandsmuseet

Försvarsmakten överklagar PFAS-dom

VA-aktuellt

Försvarsmakten begär nu prövningstillstånd och överklagar PFAS-domen i Uppsala, till Högsta Domstolen.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Försvarsmakten meddelade redan i mitten av april att de avsåg att överklaga Mark- och miljööverdomstolens dom från den 9 april 2024 rörande Uppsala Vatten och Avfalls skadeståndsanspråk mot Försvarsmakten, något som Cirkulation skrivit om tidigare.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid