Annons Kamstrup 2024

Första bevisen för mikroplast i gruvvatten

Internationell VA-utveckling

Nya källor till dricksvatten är alltmer av intresse internationellt. Vatten i ett avslutat gruvhål kan vara en sådan källa och vattenanalyser har tagits i ett gruvtätt område i Tjeckien. Där upptäcktes åtskilliga mikroplastpartiklar.

Text/Jörgen Hanaeus

Vid kontroll av vattenkvalitet i avslutade gruvhål i Tjeckiens tätaste kolgruvedistrikt upptäcktes förekomst av mikroplastpartiklar. En undersökning startades då av två gruvhål, samt för referens även av två närliggande, grunda dricksvattenbrunnar. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid