Annons Kamstrup 2024

Arkivbild. FOTO: Erik WInnfors Wannberg

Förslag: Nationell portal för all vatteninformation

VA-aktuellt

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram ett förslag som är tänkt att förenkla dricksvattenleverantörernas administration. Myndigheterna föreslår ett nytt system för inrapportering av råvatten- och dricksvattendata.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Livsmedelsverket och SGU lämnar nu en delrapport till regeringen i anslutning till de två myndigheternas regeringsuppdrag för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata. I uppdraget ingår bland annat att ta hänsyn till möjliga samordningsvinster med vattenförvaltningen i övrigt. Enligt delrapporten har Livsmedelsverket och SGU bedömt att regeringsuppdraget även behöver inkludera insamling av data om dricksvattenkvalitet, vilket enligt de två myndigheterna skulle ge en ökad kostnadseffektivitet och förenkla för dricksvattenleverantörerna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid