Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Görväln vattenverk i Uppsala. Pilotanläggning av membranfiltration med efterföljande kolfilteranläggning. FOTO: Stephan Köhler

Forskningssamarbete för säkrare dricksvatten

VA-aktuellt

SLU-forskare ska tillsammans med forskare från Chalmers och Lunds universitet arbeta för en säkrare dricksvattenförsörjning. Samarbetet sker inom Dricks, som är en centrumbildning för dricksvattenforskning.

Forskarna från SLU, Stephan Köhler, Lutz Ahrens och Karin Wiberg, kommer att arbeta med frågor som rör kvalitet och rening av rå- och dricksvatten. Intressanta frågeställningar är bland annat hur man kan identifiera och rena bort humusämnen och andra oönskade föroreningar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid