Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Forskare kartlägger covid-19 i avlopp

VA-aktuellt

Forskare från norska Niva, NMBU, Veterinærinstituttet ska tillsammans med forskare från Karolinska institutet analysera avloppsvatten för att spåra viruset som orsakar Covid-19.

I den pågående coronaepidemin har diagnostik på individnivå varit viktig för att spåra och förhindra överföring av viruset. Begränsningar i kapaciteten för individuell provtagning gör att forskare nu vill spåra viruset genom avloppet istället. På det sättet ska det gå att få en bild av både virusets utbredning och motståndskraft.
– I framtidens folkhälsoövervakning är vi beroende av innovativa bioanalytiska tillämpningar, säger Jose Antonio Baz Lomba vid Niva, Norsk institutt for vannforskning, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid