Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Axel Ljudén

Forskar om läkemedel och reningsverk

VA-aktuellt

Tomas Brodin installeras som professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå. Hans huvudområde handlar om läkemedelsrester och reningsverk.

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dem öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om läkemedelsrester som passerar reningsverken och påverkar vattenlevande organismer, om kunskap och beslutsstöd som behövs att uppnå ett hållbart skogsbruk samt om nya tekniska innovationer i skogsbruket.

Tomas Brodin är professor i akvatisk ekologi, och undersöker hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer. Han använder sina kunskaper inom evolutions- och beteendeekologi för att förbättra den ekologiska relevansen i de riskbedömningar som görs kring kemikalier (framförallt läkemedel) i våra vattenmiljöer. Hans forskning ska överbrygga klyftan mellan laboratoriet och verkligheten genom att kombinera labb-försök, som visar orsakssamband, med storskaliga fältstudier om vad som händer i recipienten.

De två övriga som installationsföreläser vid samma tillfälle är Ola Lindroos, professor i skogsteknolog och Karin Öhman, professor i skoglig planering.

Mer om direktsändningen från SLU finns här.

(EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid