Annons Kamstrup 2024

Ångdrivet pumpverk vid Gävles andra vatten­verk Helsan, invigt 1898. FOTO: Gävle kommuns bildarkiv

Förr i tiden var VA en privat angelägenhet

Cirkulation 6/23

Offentlig infrastruktur har egentligen olika bakgrunder. Vägar och gator har länge varit en allmän angelägenhet, medan VA-försörjningen fram tills mitten av 1800-talet var en privatsak.

Text/Pär Blomkvist

Kommunal infrastruktur står inför gigantiska utmaningar. Vatten- och avloppsanläggningar, vägar och gator åldras. I många fall krävs omfattande underhåll. Infrastrukturen är i dåligt skick och dessutom saknar kommuner ofta stöd, resurser och förmåga att hantera de stora investeringsbehoven som krävs.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid