Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Pixhill.com

Folkhälsomyndighetens vattenlab stängs

VA-aktuellt

Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium kommer att avvecklas. Den 1 december 2017 är det slut på verksamheten.

Folkhälsomyndigheten har under många år erbjudit avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser. Kunderna har haft en stor bredd.

– Det är konsulter, kommuner, sjukhus och industrier. När det har förekommit problem har det varit dricksvattenproducenter också, säger enhetschef Elisabeth Hallin-Bergvall till Cirkulation.

Nu bedömer myndigheten att väl fungerande kommersiella aktörer har etablerats under senare år och att de analyser som Folkhälsomyndigheten har erbjudit finns till tillgängliga hos andra aktörer, med något enstaka undantag.

Efter 1 december kommer de cirka 300 kunder som Folkhälsomyndigheten har i sitt kundregister få vända sig till de kommersiella laboratorierna. En hel del av de som anlitat Folkhälsomyndighetens laboratorium har bara gjort det någon enstaka gång men det finns också många regelbundna kunder i registret.

– Vi kommer att fortsätta finnas tillgängliga om någon har några frågor om de analyser vi utfört här, säger Elisabeth Hallin-Bergvall.

Det finns dock en analys som Folkhälsomyndigheten varit ensamma om att erbjuda.

– Den analys som vi bedömer inte finns kommersiellt tillgänglig i Sverige gäller kolifager i vatten, säger Elisabeth Hallin-Bergvall.

Den unika analysen kommer att erbjudas till andra vatten- och miljölaboratorier under hösten.

All övrig verksamhet kopplad till vattenfrågeställningar inklusive mikrobiologiska övervakningsprogrammet för Legionella pneumophila kvarstår hos myndigheten. Det kommer även i framtiden vara möjligt att få isolat typade.

Vattenrelaterade projekt som sker i samarbete med andra aktörer kommer att fortlöpa som planerat. Analys av miljöprov med misstanke om avsiktlig spridning berörs inte av avvecklingen och utförs även framöver. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid